NGUYỄN HUỆ CHI   
 
 

Nguyễn Huệ Chi sinh năm 1938, hiện sống tại Hà Nội. Trưởng ban văn học Việt Nam Cổ cận đại, Viện Văn học, thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học, Hà Nội.

Sách đã in:

 Thơ văn Lý-Trần

 Mấy vấn đề về sự nghiệp và thơ văn Nguyễn Trãi

Mấy vẻ mặt thi ca Việt Nam thời kì cổ cận đại

Hoàng Ngọc Phách đường đời và đường văn

Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc

Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược

Hoàng đế Lê Thánh Tông

Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù

Truyện truyền kỳ Việt Nam

Liêu trai chí dị (nghiên cứu và dịch)

...