Nguyễn Huệ Chi

(mp3)2005-10-29 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê: Nhà nhân chủng học Nguyễn Từ Chi (tiếp theo)

 2005-10-22 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê: Nhà nhân chủng học Nguyễn Từ Chi

2005-07-30 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê: Trách nhiệm của những nhà nghiên cứu hàng đầu của miền Bắc trong việc soạn sách biên khảo những năm 60.
2005-07-23 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê: Những phương pháp nghiên cứu của Viện Văn Học những năm 60.
2005-07-16 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê: Vì sao Nguyễn Đổng Chi đã phải viết bài đả kích Phan Khôi.
2005-07-08 Nguyễn Huệ Chi nói chuyện với Thụy Khuê Quan điểm về việc thực hiện một bộ sách toàn tập về một tác gia.